4 spôsoby použitia súboru .htaccess

Súbor .htaccess môže byť užitočným nástrojom, keď potrebujete zlepšiť svoje webové stránky. Môže dokonca podporiť vaše SEO tým, že zabezpečí, aby bola vaša webová lokalita prehľadávateľná, indexovateľná a rýchlo sa načítala.

Zopakujme si, ako súbory .htaccess fungujú, ako ich používať a aké alternatívy môžete využiť, ak nie ste pripravení upravovať svoj súbor priamo.

Čo je súbor .htaccess?

Súbor .htaccess je textový súbor, ktorý sa používa na konfiguráciu vašej webovej lokality. Pomocou htaccess sa menia presmerovania, správa IP adries atď. Každý súbor sa nachádza v adresári na vašom serveri a obsahuje konfigurácie pre konkrétnu URL vašej webovej lokality.

Napríklad úpravy súboru .htaccess v adresári „/image“ vašej webovej lokality ovplyvnia len stránky v tomto adresári.

Ak by ste súbor .htaccess umiestnili do koreňového adresára vašej webovej lokality, konfigurácie tohto súboru by sa vzťahovali na všetky adresy URL na vašej webovej lokalite.

Bežné použitie súborov .htaccess

Vývojári často používajú súbory .htaccess na konfiguráciu spôsobov načítavania alebo zobrazovania vašich webových stránok. Medzi najčastejšie spôsoby použitia patria:

  • presmerovanie adries URL
  • Vytváranie vlastných stránok 404
  • Vynútenie HTTPS namiesto HTTP
  • Správa prístupu IP adries k vašej webovej lokalite

Ako používať súbor .htaccess

Podobne ako kód HTML, ktorý poháňa vašu webovú stránku, aj súbor .htaccess musí dodržiavať určité pravidlá.

Ako prvé je potrebné zistiť či má vaša webová lokalita aktívny súbor .htaccess. Nastavenia vášho servera by mali obsahovať možnosť ručne povoliť súbor .htaccess, ktorý prepíše aktuálne konfigurácie vašej webovej stránky.

Potom je na vytvorenie alebo úpravu súboru .htaccess potrebné:

  • použiť textový editor
  • písať v programovacom jazyku Apache
  • Uložiť súbor s názvom: „.htaccess“
  • Nahrať na svoju stránku prostredníctvom klienta FTP

Nezabudnite však, že vaše konfigurácie sa budú vzťahovať na všetky stránky v adresári, v ktorom sa súbor nachádza, preto si dávajte pozor, kam súbor .htaccess umiestnite.

Dôvody, prečo nepoužívať súbor .htaccess

Súbor .htaccess je jedným zo spôsobov konfigurácie domény a všetkých obsiahnutých URL. Vykonávanie akýchkoľvek zmien v tomto súbore by sa však malo vykonávať opatrne, pretože môže ovplyvniť fungovanie celého vášho webu.

.htaccess ovplyvňuje rýchlosť

Váš server prehľadáva adresár stránky vrátane súboru .htaccess pri každom načítaní stránky.

.htaccess ovplyvňuje bezpečnosť

Každý, kto má prístup k súboru .htaccess vašej webovej stránky, má úplnú kontrolu nad konfiguráciou servera. Všetky vykonané zmeny sú okamžite v reálnom čase, čo môže predstavovať veľké bezpečnostné riziko.

.htaccess ovplyvňuje dostupnosť

Chyby v súbore .htaccess môžu vašu webovú stránku vyradiť z prevádzky.

Kedy používať alternatívy súboru .htaccess

Ak nemáte skúsenosti s programovaním a kódovaním, zvážte, či si na pomoc nenajmete profesionála alebo či nenájdete iné spôsoby konfigurácie serverov vašej webovej lokality.

Ak chcete použiť súbor .htaccess na konfiguráciu, vyskúšajte tieto alternatívy:

1. Presmerovanie adries URL

Presmerovanie adries URL zahŕňa nasmerovanie jednej adresy URL na inú – zvyčajne preto, že stará adresa URL už nie je aktívna alebo relevantná. Presmerovanie presmeruje používateľov a prehľadávače na novú adresu URL, keď pristanú na starej adrese URL.

Ako presmerovať adresy URL pomocou súboru .htaccess

Adresy URL môžete presmerovať pomocou súboru .htaccess niekoľkými spôsobmi v závislosti od toho, čo potrebujete presmerovať.

Ak napríklad presmerovávate svoju doménu na inú doménu, do súboru .htaccess pridáte nasledujúci kód:

Redirect 301 "/sluzba" " https://novadomena.sk/sluzba"

Ak však chcete len presmerovať jednu adresu URL na inú adresu URL na tej istej doméne, použijete iný kód:

Redirect 301 "/stary.html" "/novy.html"

Tu sú najčastejšie presmerovania používané v súbore .htaccess:

Presmerovanie jednej stránky

Redirect 301 /stranka.php http://www.domena.sk/stranka.html

Presmerovanie celej stránky

Redirect 301 / http://www.domena.sk/

Presmerovanie celej stránky do podpriečinka

Redirect 301 / http://www.domena.sk/sluzba/

Presmerovanie podpriečinka na inú stránku

Redirect 301 /sluzba http://www.domena.sk/

Presmerovanie akéhokoľvek súboru s príponou .html na príponu .php

RedirectMatch 301 (.*)\.html$ http://www.domena.sk$1.php

Presmerovanie zo starej domény na novú doménu

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule (.*) http://www.novadomena.sk/$1 [R=301,L]

2. Vlastná stránka 404

Ak a keď sa na vašej webovej lokalite zobrazí chyba 404, vlastná stránka 404 môže vyzerať profesionálnejšie a poskytnúť návštevníkom lepší zážitok.

Ako vytvoriť vlastnú stránku 404 pomocou súboru .htaccess

Najprv musíte vytvoriť webovú stránku a nahrať kód do súboru .htaccess:

ErrorDocument 404 /error/strankanenajdena.html

Zmeňte umiestnenie stránky na umiestnenie vašej stránky 404.

Ďalšie spôsoby vytvorenia vlastnej stránky 404

Väčšina platforiem CMS ponúka možnosť upraviť stránku 404 prostredníctvom témy vašej webovej stránky. Na úpravu stránky bez narušenia súboru témy môžete potrebovať určitú úroveň kódovania.

V systéme WordPress bude mať väčšina tém k dispozícii stránku 404. Nájdite súbor šablóny chyby 404 (zvyčajne uložený ako „404.php“) a otvorte ho v textovom editore. Odtiaľ môžete upraviť text správy 404.

3. Vynútenie protokolu HTTPS namiesto protokolu HTTP

Používanie protokolu HTTPS šifruje komunikáciu medzi prehliadačom a vašou webovou stránkou. HTTPS je preferovaný spôsob načítavania údajov bez ohľadu na to, či vaša webová lokalita obsahuje citlivé informácie alebo nie. Ak chcete zabezpečiť, aby všetci používatelia načítali vašu webovú lokalitu bezpečne cez protokol HTTPS, môžete ich prehliadač prinútiť, aby vždy používali certifikát SSL.

Ako používať protokol HTTPS namiesto protokolu HTTP pomocou súboru .htaccess
Protokol HTTPS môžete vynútiť pomocou súboru .htaccess. Na to budete potrebovať nasledujúci kód:

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.(.*)$ [OR,NC]
RewriteCond %{https} off
RewriteRule ^(.*)$ https://www.domena.sk/$1 [R=301,L]

Ďalšie spôsoby používania HTTPS namiesto HTTP

V závislosti od toho, na akej platforme je vaša webová stránka umiestnená, môžete vynútiť HTTPS pomocou presmerovania. Napríklad webhosting Websupport má túto možnosť v Správe domény / Web / Služby / upraviť

Kde sa nachádza Presmerovať na HTTPS

 

4. Povolenie alebo zakázanie prístupu konkrétnych IP adries na vaše webové stránky

Ak chcete spravovať konkrétne IP adresy pomocou súboru .htaccess, pridajte toto pravidlo do súboru v adresároch, ku ktorým potrebujete obmedziť prístup:

Require all granted
Require not ip 100.0.1.0

Ak potrebujete zablokovať viac ako jednu adresu IP, môžete pridať ďalšie riadky pomocou „Require not:“.

Require not ip 100.0.2.0
Require not ip 109.9.0.1

Prístup k vašej webovej lokalite môžete zablokovať aj doménam, a to tak, že namiesto IP adresy zadáte názov domény:

Require not host blockeddomain.com

Zhrnutie
Úprava súboru .htaccess môže byť užitočná, pokiaľ vám vyhovuje upravovanie a písanie kódu.
Súbor .htaccess môžete použiť na vynútenie protokolu HTTPS, pridanie vlastných stránok 404 a vytvorenie presmerovania URL.
Avšak aj tie najmenšie chyby v súbore .htaccess môžu spôsobiť vnútorné problémy servera a zneprístupniť vašu webovú stránku. Ak sa necítite pohodlne pri úprave súboru svojej webovej lokality, zvážte najatie profesionála.

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*